Utilitza el hashtag #DIYversió2018

BASES CONCURS INSTAGRAM

OBJECTE

Organitzat per l'Ajuntament de Sabadell, a través de Promoció Econòmica de Sabadell SL, i emmarcat en els actes de la Fira DiYversió a Fira Sabadell, l'objectiu és fer un concurs de fotografia a Instagram entre totes les persones que tinguin interès pel tema i que hi vulguin participar.

TEMA

Les fotografies han de tenir com a argument temàtic les manualitats i les aficions. Hi ha d’aparèixer algun element que permeti relacionar la imatge amb la temàtica de Fira DiYversió!, que se celebra els dies 5, 6 i 7 d’octubre a Fira Sabadell.

PARTICIPACIÓ

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de realitzar i publicar una fotografia o vídeo que tingui relació amb els continguts de la Fira: aficions i manualitats (patchwork, teixir, cuina creativa, decoració, jardineria, fil, pintura, restauració d’art, scrapbook...).

Hi poden participar les persones més grans de 18 anys. Cada persona participant pot presentar fins a un màxim de dos originals i han de ser presentats pel seu propi autor o autora. Les fotografies no s'han d'haver premiat ni publicat amb anterioritat, han de ser originals i han d’estar lliures de drets que puguin posseir tercers.

CONDICIONS

Les fotografies s'han de penjar a Instagram utilitzant el hashtag (etiqueta) #DiYversió2018 i mencionar @FiraSabadell.

Les persones que no segueixen Fira Sabadell a Instagram quedaran desqualificades.

CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

Les persones participants, pel fet de participar en el concurs, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També, que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de Fira Sabadell, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

TERMINI

El termini per penjar les fotografies a Instagram s'acabarà el dia 30 de setembre de 2018, a les 23.59 h.

PREMIS

Sorteig  entre totes les persones participants de dos lots de 5 entrades.

VEREDICTE

El veredicte es donarà a conèixer durant l’1 d’octubre al matí amb una publicació en aquest apartat així com en els canals oficials a Instagram, Facebook  i Twitter.

PROPIETAT
Fira Sabadell es reserva el dret d'utilització futura de les fotografies presentades, sempre amb caràcter divulgatiu i esmentant-ne sempre l'autoria.

Les persones participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de terceres persones en les obres presentades i que no es puguin fer reclamacions per drets d'imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat intel·lectual a les quals els participants poden estar adscrits.

ACCEPTACIÓ

L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol base d'aquesta convocatòria, especialment les referents a les dates de l'exposició. En qualsevol cas, si hi ha una modificació es farà saber amb antelació pels canals abans esmentats.

La participació en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases.

ImprimeixCorreu-e