DESCRIPCIÓ

Xl Jornada de Casos Clínics d'Infeccions als Serveis d'Urgències organitzada per la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències de Catalunya


DATA

2 de febrer de 2023 


WEB

socmue.cat