BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Base jurídica del tractament

Execució d’un contracte i compliment d’una obligació legal (Article 6.1.b, i 6.1.c del RGPD 2016/679)

Compliment de la missió d’interès públic per promoure i desenvolupar la política d’ocupació (Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)

Responsable del tractament

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL S.L

Finalitat del tractament

Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb Promoció Econòmica de Sabadell, S.L.

Gestionar els serveis de promoció de l’ocupació i l’activitat econòmica, informar-ne sobre les mateixos i fer estadístiques públiques i internes, i enquestes sobre la promoció de l’ocupació i l’activitat econòmica.

Aquests serveis inclouen activitats firals, gestions de fires, esdeveniments i exposicions, activitats ocupacionals, d’intermediació i orientació laboral i accions formatives per a persones en recerca de feina i/o amb necessitats de formació i desenvolupament competencial, així com activitats adreçades a promocionar i donar suport a l’emprenedoria i l’activitat empresarial.

Exercici de drets de les persones interessades

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic lopdpes@ajsabadell.cat o a l’adreça postal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Ctra. de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell

Informació addicional ampliada a http://www.firasabadell.cat/images/documents/Politica-privacitat-Fira-Sabadell.pdf

 

Newsletters

Dades personals


  
  

Subscripció butlletins


Llistes de distribucció
  Públic general
  Públic professional