Concurs Instagram

Utilitza el hahstag #ClicksSBD2019

BASES CONCURS INSTAGRAM

OBJECTE

Organitzada per l'Ajuntament de Sabadell, a través de Fira Sabadell i l’Associació CATCLICKS, i emmarcada en els actes de la fira A Sabadell Som Clicks a Fira Sabadell, l'objectiu és fer un concurs de fotografia a Instagram entre totes les persones assistents que hi vulguin participar.

TEMA

Les fotografies han de tenir com a argument temàtic l’exposició dels clicks A Sabadell Som Clicks. en la que aparegui algun element que permeti identificar que es tracta de la mostra de Fira Sabadell que es celebra els dies 4 i 5 de maig de 2019 a Fira Sabadell.

PARTICIPACIÓ

  • Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).
  • Per poder-hi participar, cal seguir a Fira Sabadell a Instagram.
  • Hi poden participar les persones més grans de 18 anys. Cada persona participant pot presentar fins a un màxim de dos originals i han de ser presentats pel seu propi autor o autora. Les fotografies no s'han d'haver premiat ni publicat amb anterioritat, han de ser originals i estar lliures de drets que puguin posseir tercers.

CONDICIONS

  • Les fotografies s'han de penjar a Instagram utilitzant el hashtag (etiqueta) #ClicksSBD2019 i mencionar @firasabadell
  • Les persones que no segueixen a Fira Sabadell a Instagram, quedaran desqualificades.

CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

Les persones participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de Fira Sabadell, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

TERMINI

El termini per penjar les fotografies a Instagram s'acabarà el dia 9 de maig del 2019, a les 23.59 h.

PREMIS

Sorteig entre totes les persones participants d’un lot de productes clicks. El sorteig s’efectuarà a través d'una aplicació 

VEREDICTE

El veredicte es donarà a conèixer durant el 10 de maig al matí amb una publicació en aquest apartat així com en els canals oficials a Instagram, Facebook  i Twitter.

PROPIETAT

Fira Sabadell es reserva el dret d'utilització futura de les fotografies presentades, sempre en caràcter divulgatiu i esmentant sempre l'autoria.

Les persones participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de terceres persones en les obres presentades i que no es puguin fer reclamacions per drets d'imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat intel·lectual, a les quals els participants poden estar adscrits.

ACCEPTACIÓ

L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol base d'aquesta convocatòria, especialment les referents a les dates de l'exposició. En qualsevol cas, si hi ha una modificació es farà saber amb antelació en els canals abans mencionats.

La participació en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases.